Schoolwerking

Vanuit ons hart doen we er alles aan om een open school te zijn, een school met een soepele structuur in een soepele organisatie en dit alles in functie van onze leerlingen met zijn/haar mogelijkheden en talenten.

We dragen alle leerlingen een warm hart toe. We accepteren ieders eigenheid noden en wensen. We praten respectvol met en over onze leerlingen.

We streven naar een geest van openheid, optimisme en geduld.

Onze school is een leerschool, een school waar opgevoed wordt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid toe.

We werken aan doelen waar de eigen belevingswereld en het kennen en kunnen van de leerling centraal staat. Het leerproces is een samenwerking tussen leerlingen, leerkracht en ouders.

Leerinhouden worden aangeboden waarbij men steeds uitgaat van het feit dat alle partijen iets bij kunnen leren.

Onze school is een school met en van het hart, waar niet enkel het cognitieve een belangrijke rol speelt, maar zeker ook het sociale, emotionele, het creatieve en het motorische.

We leren de kinderen waardering en eerbied tonen voor de wereld om zich heen.

Vanuit ons hart laten we onze leerlingen kennis maken met het leven van Jezus. Wij zijn een dialoogschool die de leerlingen attent maakt op het wonder van het leven. We nemen deel aan gebedsmomenten en vieringen in een warme sfeer van rust en vertrouwen, zowel in de kerk als binnen de schoolmuren. We staan stil bij vreugde, pijn en verwondering. Van de ouders verwachten we een open houding en wederzijds respect.

Onze school bestaat uit professionele leerkrachten en paramedici die dagelijks groeien in deskundigheid. We zijn zorgzaam voor ieder personeelslid zodat ze het beste van zichzelf kunnen geven.