De Groene Cluster

Totale ontplooiing met nadruk op beperkte cognitieve ontplooiing en de functionele verwerking van het geleerde:

Leeftijd: 2,5 - 14j

• Schoolse vaardigheden volgens mogelijkheden van elk kind

• Zelf-, huishoudelijke, maatschappelijke redzaamheid

• Vrije tijdsinvulling

• Creatieve vorming