Een school met een warm


Welkom op onze school! 


Beste ouder

Bedankt voor je vertrouwen in onze school.
Wij zijn blij je als partner te verwelkomen.
Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren.
Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind.
We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking! Beste leerling 


Welkom op onze school!
Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, …
Laten we de wereld samen ontdekken! 


mevrouw Nele en het schoolteam

Troeven

De rustige en groene omgeving van de school is dankbaar om voorspelbaarheid en structuur te bieden.

Door onze aangepaste schoolsetting kunnen we een gestructureerde omgeving creëren waar er plaats is voor gezamenlijke leef– en leermomenten.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025

Wil je jouw kind op onze school inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 dan zal je eerst jouw kind digitaal moeten aanmelden via de website www.naarschoolinoostende.be. Voor de inschrijvingen van 2024-2025 sluit onze school aan bij het digitale aanmeldingssysteem. Zo voorkomen we kamperende ouders.

Hierdoor volgen we de tijdslijn voor het digitaal aanmelden voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024 – 2025, vastgelegd door de Vlaamse regering voor alle scholen gewoon basisonderwijs dus ook voor de basisscholen in Oostende.

Meer info